Изнајмљивање планинарске опреме

Врста планинарске
опреме
Цена изнајмљивања по комаду на период до 5 данаКомада
Кацига100 рсд12
Појас100 рсд12
Ферата сет700 рсд1
Шлинга 60цм50 рсд6
Шлинга 120 цм50 рсд6
Карабинер50 рсд12
Карабинер- триакт50 рсд12
Справица за осигуравање100 рсд9
Цепин (65цм-10ком, 73цм-2ком)100 рсд12
Дерезе – универзалне100 рсд12
Крпље2400 рсд2
Прусици 3м , 6мм50 рсд10
Врста планинарске
опреме
Цена изнајмљивања по комаду на период до 5 данаКомада
Кацига150 рсд12
Појас350 рсд12
Ферата сет1.000 рсд1
Шлинга 60цм100 рсд6
Шлинга 120 цм100 рсд6
Карабинер100 рсд12
Карабинер- триакт 100 рсд12
Справица за осигуравање200 рсд9
Цепин (65цм-10ком, 73цм-2ком)400 рсд12
Дерезе – универзалне400 рсд12
Крпље2400 рсд2
Прусици 3м , 6мм50 рсд10
Врста планинарске
опреме
Цена изнајмљивања по комаду на период до 5 данаКомада
Кацига250 рсд12
Појас600 рсд12
Ферата сет1.000 рсд1
Шлинга 60цм150 рсд6
Шлинга 120 цм150 рсд6
Карабинер200 рсд12
Карабинер- триакт200 рсд12
Справица за осигуравање500 рсд9
Цепин (65цм-10ком, 73цм-2ком)800 рсд12
Дерезе – универзалне800 рсд12
Крпље2400 рсд2
Прусици 3м , 6мм100 рсд10
  • Опрема се преузима и раздужује искључиво лично у Новом Саду.
  • Сва опрема је од сертификованих реномираних светских произвођача (Маммут, Цамп, Аустриа аллпине, Цамп, Блацк диамонд, Беал, Петзл, ТСЛ)

Правилник о издавању планинарске опреме која је у власништву  Спортско планинарског удружења „Србија у педаљ“

ЧЛАН 1

Под планинарском опремом у власништву СПУ „Србија и педаљ“ подразумевају се:

1. Цепини
2. Дерезе
3. Ужад
4. Кациге
5. Шатори
6. Уређаји за навигацију
7. Уређаји за комуникацију
8. Карабинери
9. Алпинистички појасеви
10. Ферата сетови
11. Справице за осигуравање
12. Остало

ЧЛАН 2

Право изнајмљивања опреме имају  чланови СПУ „Србија у педаљ“ са плаћеном чланарином за текућу годину, коју доказују приликом преузимања опреме.

Опрема се издаје првенствено за потребе акција СПУ „Србија у педаљ“, а тек потом члановима других друштава  и удружења која делују у склопу Планинарског савеза Србије или савеза који је члан међународне федерације  УИАА.

Чланови других планинарских друштава имају право изнајмљивања у складу са приоритетима СПУ „Србија у педаљ“.

ЧЛАН 3

Овлаштено лице СПУ „Србија у педаљ“, у даљем тексту Економ, задржава право да одређеним особама или друштвима не изда опрему.

Економ брине о планинарској опреми која је у власништву СПУ „Србија у педаљ“.

Планинарска опрема налази се у магацину, који се налази  на јединственој локацији која одговара Економу, а која је доступна већем броју чланства.

Економ води инвентар опреме и у складу са њеним стањем и количином  предлаже УО „Србија у педаљ“ набавку нове и замену дотрајале.

ЧЛАН 4

Чином изнајмљивања опреме особа која је изнајмљује потврђује да је упозната са начином коришћења исте или да ће на акцији, на којој ће опрему користити, имати особе са адекватним  лиценцама која ће их упутити како да изнајмљену опрему безбедно користе.

ЧЛАН 5

При издавању опреме Економ је дужно да сачини реверс у 2 истоветна примерка.

На реверсу морају бити тачно уписани следећи подаци:

– Име, презиме и број картице  планинарског савеза особе која задужује опрему
– Број реверса
– Назив активности за коју се опрема задужује и име водича или инструктора  
– Врста и количина опреме која се задужује
– Датум задуживања опреме и рок за њен поврат

Оба примерка реверса морају бити потписани од особе која задужује опрему. Један примерак реверса задржава СПУ „Србија у педаљ“, док се други уручује особи која је задужила опрему, а особа која ју је задужила мора да га чува због раздуживања исте.

ЧЛАН 6

Дужности корисника опреме:

– Да опрему користи према њеној намени и у складу са упутствима произвођача
– Да чува и сачува опрему у времену док је она код њега
– Да опрему врати у предвиђеном року, чисту, осушену и у исправном стању
– Да  због безбедности будућих корисника буде искрен, да не скрива евентуалне падове и оштећења

ЧЛАН 7

Опрема се издаје на договорени временски рок, који зависи од трајања акције и потреба СПУ „Србија у педаљ“.

ЧЛАН 8

Уколико је корисник из било ког разлога спречен да опрему врати на време, дужан је да о томе обавести Економа СПУ „Србија у педаљ“.

ЧЛАН 9

Крајњи рок враћања опреме је до 5 дана од дана изнајмљивања, уколико другачије није прецизирано. Рок враћања може бити и краћи уколико то захтевају потребе  СПУ „Србија у педаљ“, а уколико се корисник вратио са акције за коју је опрему изнајмио.

ЧЛАН 10

Уколико се опрема не врати у договореном року, биће обрачунат износ закупа за сваку седмицу кашњења.

ЧЛАН 11

У случају било каквог оштећења опреме, или њеног губитка,  Економ и Управни одбор СПУ „Србија у педаљ“ доносе одлуку о правичној надокнади коју је корисник дужан да плати.

ЧЛАН 12

Износ закупа планинарске опреме одређује Управни одбор СПУ „Србија у педаљ“. У случају посебних едукација и тренига, промотивних активности, акција спашавања и других посебних ситуација, Економ СПУ „Србија у педаљ“ може да, уколико процени за сходно, изда опрему без надокнаде уз одговарајући реверс.

ЧЛАН 13

Примарни циљ издавање опреме за циљ има подизање безбедности чланства СПУ „Србија у педаљ“. Средства која буду прикупљена од изнајмљивања опреме намењена су за одржавање исте и за набавку нове планинарске опреме.

ЧЛАН 14

Тумачење правилника врши Управни одбор СПУ „Србија у педаљ“
Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора СПУ „Србија у педаљ“
За сва спорна питања утврђује се надлежност суда у Старој Пазови.

У Старој Пазови, 10.4.2024. године                       
Поделите вест са пријатељима